Nomite-Sạch nhện 180EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Nomite-Sạch nhện 180EC

Nomite-Sạch nhện 180EC

  • Hoạt chất: Abamectin 20g/l + Pyridaben 160g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Nông Nghiệp Xanh
  • Đối tượng phòng trừ:

    Nhện gié/ lúa