Nomida 10WP, 15WP, 25WP, 28WP, 50EC, 700WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Nomida 10WP, 15WP, 25WP, 28WP, 50EC, 700WG

Nomida 10WP, 15WP, 25WP, 28WP, 50EC, 700WG

  • Hoạt chất: Imidacloprid (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Điền Thạnh
  • Đối tượng phòng trừ:

    10WP, 15WP, 25WP, 28WP, 50EC: rầy nâu/ lúa 700WG: rầy nâu, bọ trĩ/ lúa