Nomesuper 150SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Nomesuper 150SC

Nomesuper 150SC

  • Hoạt chất: Bispyribac-sodium 50g/l + Pyrazosulfuron Ethyl 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Cali - Parimex Inc.
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng