Nok 260EC, 422WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Nok 260EC, 422WG

Nok 260EC, 422WG

  • Hoạt chất: Fipronil 160g/l (322g/kg) + Hexaflumuron 100g/l (100g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa