Nofatil super 300EW – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Nofatil super 300EW

Nofatil super 300EW

  • Hoạt chất: Carbendazim 200g/l + Propiconazole 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Nông Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    khô vằn, lem lép hạt/ lúa