Nofada 822WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Nofada 822WP

  • Hoạt chất: Hexaconazole 32 g/kg + Isoprothiolane 350g/kg + Tricyclazole 440g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Nông Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/lúa