Nofacol 70WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Nofacol 70WP

  • Hoạt chất: Propineb (min 80%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Nông Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa, thán thư/ xoài, ớt