No-vaba 68WP, 100WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » No-vaba 68WP, 100WP

No-vaba 68WP, 100WP

  • Hoạt chất: Kasugamycin 20 g/kg (40g/kg) + Ningnanmycin 48g/kg (100g/kg) '
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Agricare Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    Bạc lá/lúa