Nixon 20WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Nixon 20WP

  • Hoạt chất: Bispyribac-sodium (min 93 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng