Nixcher 100ME, 200EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Nixcher 100ME, 200EC

Nixcher 100ME, 200EC

  • Hoạt chất: Cyhalofop-butyl (min 97 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng