Nitox 30 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Nitox 30 EC

  • Hoạt chất: Cypermethrin 3.0% + Dimethoate 27.0%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá, sâu đục bẹ/ lúa; rệp/ cà phê; sâu ăn lá/ đậu tương, điều