Niphosate 160 SL, 480SL, 757SG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Niphosate 160 SL, 480SL, 757SG

Niphosate 160 SL, 480SL, 757SG

  • Hoạt chất: Glyphosate (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    160SL: cỏ/ cao su, đất không trồng trọt, đất hoang 480SL: cỏ/ cao su, đất không trồng trọt 757SG: cỏ/đất không trồng trọt