Ninja 35EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Ninja 35EC

  • Hoạt chất: Fenoxanil 50g/l + Isoprothiolane 300g/l
  • Tổ chức đăng ký: Nihon Nohyaku Co., Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa