Ningnastar 30SL, 50WP, 80SL, 100SL, 50SL, 60SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Ningnastar 30SL, 50WP, 80SL, 100SL, 50SL, 60SL

Ningnastar 30SL, 50WP, 80SL, 100SL, 50SL, 60SL

  • Hoạt chất: Ningnanmycin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ
  • Đối tượng phòng trừ:

    30SL, 50WP, 80SL: đạo ôn, khô vằn/ lúa; phấn trắng/ dưa chuột 100SL: lem lép hạt/lúa 50SL: phấn trắng/dưa chuột 60SL: vàng lá chín sớm/lúa