Niko 72WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Niko 72WP

  • Hoạt chất: Cymoxanil 8% + Mancozeb 64%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH BMC
  • Đối tượng phòng trừ:

    vàng lá chín sớm/lúa