Nighcid 70SC, 420WG, 555WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Nighcid 70SC, 420WG, 555WG

Nighcid 70SC, 420WG, 555WG

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate 20g/l (20g/kg), (55g/kg) + Fipronil 50g/l (400g/kg), (500g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH VT BVTV Phương Mai
  • Đối tượng phòng trừ:

    70SC: sâu đục thân, rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa 420WG: Sâu cuốn lá, sâu đục thân/lúa 555WG: rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân/lúa; sâu đục thân/ngô