Nicopro 20EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Nicopro 20EC

Nicopro 20EC

  • Hoạt chất: Acetamiprid 2% + Chlorpyrifos Ethyl 18%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu đục thân, rầy nâu/lúa