Ni-tin 300EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Ni-tin 300EC

  • Hoạt chất: Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    rỉ sắt/ cà phê, lem lép hạt/lúa; thán thư/ điều, khô quả/ cà phê