Newzobim 45SC, 75WG, 75WP, 80WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Newzobim 45SC, 75WG, 75WP, 80WP

Newzobim 45SC, 75WG, 75WP, 80WP

  • Hoạt chất: Tricyclazole (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH US.Chemical
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa