NewYorkFit-Usa 370EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » NewYorkFit-Usa 370EC

NewYorkFit-Usa 370EC

  • Hoạt chất: Butachlor 90g/l + Pretilachlor 280g/l + Chất an toàn Fenclorim 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Anh Dẩu Tiền Giang
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng