Newtoc250EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Newtoc250EC

  • Hoạt chất: Abamectin 20g/l + Acetamiprid 230g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/ lúa