Newtinano super 800WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Newtinano super 800WP

Newtinano super 800WP

  • Hoạt chất: Isoprothiolane 300g/kg + Tricyclazole 500g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV Nam Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/lúa