Newtime 600WP, 700WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Newtime 600WP, 700WP

Newtime 600WP, 700WP

  • Hoạt chất: Buprofezin 250g/kg (450g/kg) + Tebufenpyrad (min 98%) 350g/kg (250g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    600WP: Nhện gié/lúa700WP: nhện gié/ lúa, nhện đỏ/ cà phê