Newsate 480SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Newsate 480SC

Newsate 480SC

  • Hoạt chất: Glyphosate (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP TST Cần Thơ
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ tranh, cỏ hỗn hợp/ cam, cà phê, đất không trồng trọt