Newmexone 38EC, 56EC, 61WG, 80WG, 126WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Newmexone 38EC, 56EC, 61WG, 80WG, 126WG

Newmexone 38EC, 56EC, 61WG, 80WG, 126WG

  • Hoạt chất: Abamectin 37 g/l (55g/l),
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Pháp Thụy Sĩ
  • Đối tượng phòng trừ:

    38EC: Sâu phao/ lúa 56EC: Sâu đục thân/ lúa 61WG, 80WG, 126WG: Sâu cuốn lá/lúa