Newlia Super 525 SE, 535SE – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Newlia Super 525 SE, 535SE

Newlia Super 525 SE, 535SE

  • Hoạt chất: Propiconazole 34.5 g/l (125g/l) + Tricyclazole 500.5 g/l (400g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH US.Chemical
  • Đối tượng phòng trừ:

    525 SE: đạo ôn/ lúa 535SE: đạo ôn, lem lép hạt/ lúa