Newkaride 2 SL, 3SL, 6WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Newkaride 2 SL, 3SL, 6WP

Newkaride 2 SL, 3SL, 6WP

  • Hoạt chất: Kasugamycin (min 70%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH U S . Chemical
  • Đối tượng phòng trừ:

    2S L: đạo ôn, bạc lá/ lúa; thối đen/ bắp cải; thối nhũn/ hành 3SL, 6WP: đạo ôn, bạc lá/ lúa; thối đen/ bắp cải; thối nhũn/ hành; thán thư/ xoài; phấn trắng/ nho