Newfit 330EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Newfit 330EC

Newfit 330EC

  • Hoạt chất: Butachlor 30g/l + Pretilachlor 300g/l + chất an toàn Fenclorim 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Hóa Nông Mỹ Việt Đức
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng