Newday 270SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Newday 270SC

Newday 270SC

  • Hoạt chất: Bispyribac-sodium 20g/l + Quinclorac 250g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Công nghệ hóa chất Nhật Bản Kasuta
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng