Newbosa 100WP, 150WP, 250SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc điều hòa sinh trưởng » Newbosa 100WP, 150WP, 250SC

Newbosa 100WP, 150WP, 250SC

  • Hoạt chất: Paclobutrazol (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ lúa