Nevo® 330EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Nevo® 330EC

  • Hoạt chất: Cyproconazole 80g/l + Propiconazole 250g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Syngenta Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    khô vằn, lem lép hạt, thối thân/lúa