Naxa 800DP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Naxa 800DP

  • Hoạt chất: Metarhirium anisopliae
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP sinh học NN Hai Lúa Vàng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa