Navara 50WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Navara 50WP

  • Hoạt chất: Kasugamycin 10g/kg + Steptomycin sulfate 40g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH BVTV Hoàng Anh
  • Đối tượng phòng trừ:

    Bạc lá/lúa