Natofull 525SE – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Natofull 525SE

Natofull 525SE

  • Hoạt chất: Hexaconazole 100g/l + Tricyclazole 425g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa nông Mê Kông
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/lúa