Nasip 50WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Nasip 50WP

  • Hoạt chất: Pyrazosulfuron Ethyl 3% + Quinclorac 47%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng, lúa cấy