Nanoxofit Super 400EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Nanoxofit Super 400EC

Nanoxofit Super 400EC

  • Hoạt chất: Pretilachlor 400g/l + Chất an toàn Fenclorim 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV Nam Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/lúa gieo thẳng