Nanowinusa 150WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Nanowinusa 150WG

Nanowinusa 150WG

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate 110g/kg + Fipronil 40g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV Nam Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu phao đục bẹ/lúa