Nanowall 300WP, 500SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Nanowall 300WP, 500SC

Nanowall 300WP, 500SC

  • Hoạt chất: Bismerthiazol 290g/kg (475g/l) + Kasugamycin 10g/kg (25g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH thuốc BVTV Nam Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Bạc lá/lúa