Nanosynusa 700EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Nanosynusa 700EC

Nanosynusa 700EC

  • Hoạt chất: Buprofezin 150g/l + Chlorpyrifos Ethyl 350g/l +Dinotefuran 200g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV Nam Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa