Nanophasyco 160WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Nanophasyco 160WG

Nanophasyco 160WG

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate 100g/kg + Lambda- cyhalothrin 60g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV Nam Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu phao đục bẹ/lúa