NanoGA3 50TB, 100WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

NanoGA3 50TB, 100WP

  • Hoạt chất: Gibberellic acid (min 90%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV Nam Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ lúa