Nanofos 600EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Nanofos 600EC

Nanofos 600EC

  • Hoạt chất: Buprofezin 100 g/l + Chlorpyrifos Ethyl 500g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Nam Nông Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/ lúa