Nanochiefusa 100EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Nanochiefusa 100EC

Nanochiefusa 100EC

  • Hoạt chất: Fipronil 80g/l + Lambda-cyhalothrin 20g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV Nam Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu đục thân/ lúa