Nano Kito 2.6SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Nano Kito 2.6SL

Nano Kito 2.6SL

  • Hoạt chất: Bạc Nano 1g/l + Chitosan 25g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Ngân Anh
  • Đối tượng phòng trừ:

    Nấm hồng/ cao su