Nano Gold 555SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Nano Gold 555SC

Nano Gold 555SC

  • Hoạt chất: Propiconazole 55g/l + Tricyclazole 500g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV Nam Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa