Nano Diamond 808WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Nano Diamond 808WP

Nano Diamond 808WP

  • Hoạt chất: Kasugamycin 40g/kg + Tricyclazole 768g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV Nam Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/lúa