Nakamura 252 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Nakamura 252 EC

Nakamura 252 EC

  • Hoạt chất: Matrine 2g/l + Quinalphos 250g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông dược Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/ lúa