Naga 80SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Naga 80SL

  • Hoạt chất: Ningnanmycin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Hóc Môn
  • Đối tượng phòng trừ:

    Bạc lá/lúa; thối nhũn/cải bắp, chết chậm/hồ tiêu, héo xanh/cà chua