Mythic 240SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ mối » Mythic 240SC

Mythic 240SC

  • Hoạt chất: Chlorfenapyr (min 94%)
  • Tổ chức đăng ký: BASF Vietnam Co., Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    mối/ công trình xây dựng