Mydinil 550WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Mydinil 550WP

Mydinil 550WP

  • Hoạt chất: Cyprodinil (min 97%) 500g/kg + Myclobutanil 50g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    vàng lá chín sớm/lúa